CCOO és un sindicat general que defensa a tots els treballadors i treballadores, sense importar a quin col·lectiu pertanyen, ni quina professió tenen. 

 Agrupa al conjunt de treballadors de totes les branques de la producció, i treballa també pels treballadors aturats, els joves, els jubilats, i per la ciutadania en general. 
 
CCOO és un sindicat de classe per que representa els interessos dels treballadors i treballadores davant les empreses i els governs