Som una secció dinàmica, democràtica, participativa i molt activa. Lluitadora, oberta a les vostres propostes, defensora dels drets de tothom, i de les millores laborals de tota la plantilla. 

 
Ens hem organitzat en les següents comissions de treball:

 

 • Bases de contractació:

    Ignasi Estevan i Dani Ayora


 • Negociació de la Classificació Professional:

    Silvia López, Ignasi Estevan i Dani Ayora


 • Comunicació:

    Dani Ayora, Silvia López i Ainhoa Calvo


 • Seguretat i Salut laboral:
  https://drive.google.com/file/d/0B5RQ1yfJrXf8LVBQOHpyRVlqRk0/view?usp=sharing

    Silvia Angulo i Núria Roselló


 • Formació i educació:

    Ainhoa Calvo i Carmen Lamazares


 • Igualtat:

    Silvia López i Carmen Lamazares


 • Pla de Pensions

    Núria Roselló i Marga Santacreu


 • Interpretació i seguiment del Conveni: 

    Ignasi Estevan i Marga Santacreu


 • Selecció de personal:

    Ainhoa Calvo i Silvia Angulo


 • Borsa de Treball:

    Dani Ayora i Ignasi Estevan


 • Secretaria de la secció sindical:

    Núria Roselló i Ignasi Estevan